1. 6. 2017 - 30. 9. 2017

Třetí ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE, letos i v Plzni, Vám představí sochy a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“, přímo v ulicích města Plzně. Kromě frekventovaných míst budete mít možnost jednotlivé sochy vnímat i v kontextu specifických, méně očekávaných a speciálně vybraných lokací. Každá ze zastávek této „sochařské linky“ je unikátní autorskou poctou Plzni jako městu, neustále inspirujícímu k novým kreativním příběhům.

Záměrem expozice je ozvláštnit a obohatit veřejný prostor, nabídnout nový pohled na Plzeň i na samotná umělecká díla, a to jak obyvatelům, tak i návštěvníkům města.

SCULPTURE LINE je dlouhodobým konceptem, který má za cíl stát se novou tradicí. Zveme vás do ulic. Pojďte ven, vydejte se na cestu „sochařskou linkou“ a užijte si tuto unikátní letní výstavu.

Lokality

 1. InterCora, Rondel - obchodně administrativní centrum
  Alexandra Koláčková
 2. Divadlo J.K. Tyla
  Michal Trpák
 3. Techmania Sciene Centre
  Marc Moser
  Michal Trpák
 4. Hotel Golden Fish
  Lukáš Rais
 5. Kopeckého sady
  Michal Gabriel
 6. ul. B. Smetany
  Veronika Psotková
 7. Mlýnská strouha
  Michal Gabriel
 8. Mlýnská strouha, Sady 5. května
  Jaroslav Chramosta
 9. Starý Plzenec
  Alexandra Koláčková

Sofa

Alexandra Koláčková *1964 vysokopálená šamotová hlína

Alexandra Koláčková je absolventkou výtvarného oboru Pedagogické fakulty v Olomouci. Charakteristickým specifikem její tvorby jsou zejména barevné velkoformátové plastiky z keramiky a betonu, určené pro veřejný prostor. V řadě projektů však autorka rozšířila spektrum výtvarného působení i na řešení prostoru samotného, čímž se blíží práci architekta či krajináře. Pro její výtvarné pojetí jsou typické expresivní barevné škály, jednoduché oblé tvarosloví a neutuchající smysl pro hravý element.

01 - INTERCORA, RONDEL

Lochotínská 1108/18, Plzeň 1

 

Partneři instalace:

Dialog

Michal Trpák *1982 beton

Vystudoval kamenosochařství na SUPŠ svaté Anežky v Českém Krumlově. Poté absolvoval  VŠUP v Praze v Ateliéru sochy u prof. Ak. soch. Jiřího Beránka a doktorandské studium pod vedením prof. Ak. Mal Borise Jirků na AVU v Bánské Bystrici. Během studia absolvoval stáž ve Finsku a Kanadě. V roce 2000 se zúčastnil mezinárodního setkání studentů v Jižní Koreji pořádané organizací UNESCO.

02 - DIVADLO J.K.TYLA

Jízdecká 30/2971, Plzeň

 

Partneři instalace:

Bluetoo_

Marc Moser *1968 ocel

Marc Moser se narodil v Arbonu, švýcarském průmyslovém městě u Bodamského jezera. V mládí vytvářel první sochy z různých materiálů. Ovlivněn prostředím a profesí svého otce, obchodník se železem, vybudoval si velké sympatie ke kovu. V roce 1986 po ukončení střední školy se Marc Moser rozhodl pro vyučení kovářem, oproti akademické kariéře. Toto rozhodnutí mu ukázalo možnosti oceli. Po roce 1989 pokračují roky praxe, kdy spolupracuje se sochařem Etiennem Krähenbühl. Od roku 1993 tvoří ve svém ateliéru v Arbonu.
Mnoho jeho děl obdrželo mezinárodní pozornost, včetně jeho díla Sea Pink, které bylo součástí mezinárodní výstavy Sculpture by the Sea v Aarhus, Dánsko a také dílo bluetoo_ vystavené v OpenArt, Örebro Švédsko, největší Art Biennale Skandinávie.
Původ uměleckých děl Marca Mosera je v jeho intuici. Sochy odhalují polarity, které jsou způsobeny lidskou činností a touhou. Ilustrují dilema a vyrovnávací akt vědomé existence.  Zvětšené a pozměněné předměty každodenního života naruší vnímání nebo okouzlující práce z ostnatého drátu vyvolávají zmatek.

03 - TECHMANIA SCIENCE CENTRE

U Planetárie 2969/1, Plzeň

 

Partneři instalace:

Andělé moří

Michal Trpák *1982 ocel

Vystudoval kamenosochařství na SUPŠ svaté Anežky v Českém Krumlově. Poté absolvoval  VŠUP v Praze v Ateliéru sochy u prof. Ak. soch. Jiřího Beránka a doktorandské studium pod vedením prof. Ak. Mal Borise Jirků na AVU v Bánské Bystrici. Během studia absolvoval stáž ve Finsku a Kanadě. V roce 2000 se zúčastnil mezinárodního setkání studentů v Jižní Koreji pořádané organizací UNESCO.

03 - TECHMANIA SCIENCE CENTRE

U Planetárie 2969/1, Plzeň

Partneři instalace:

Prsten

Lukáš Rais *1975 ocel

Vystudoval sochařství na pražské VŠUP v ateliéru Sochařství u prof. ak. mal. Jiřího Beránka, prof. Kurta Gebauera a Krištofa Kintery. Pevným zákadem jeho tvorby jsou i předešlá studia technických oborů. Znalosti elektrotechniky, mechaniky a technologických principů využívaných v průmyslu se staly výchozí platformou, která zprostředkovávvá pozorovateli přímý zážitek jakési "poeticky industriality".

04 - HOTEL GOLDEN FISH

U Borského parku 27, Plzeň

Partneři instalace:

Kůň

Michal Gabriel *1960 bronz

Sochař a vysokoškolský učitel. Absolvoval AVU v Praze, obor Sochařství. V roce 1987 založil spolu s dalšími umělci neformální uměleckou skupinu Tvrdohlaví. Je bývalým děkanem na FAVU v Brně, dodnes zde působí jako vedoucí Ateliéru sochařství 1. V ruce 1995 obdržel za svoji tvorbu prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého, v roce 2009 byl jmenován profesorem. Jeden z nejvýraznějších tvůrců postmoderny, vypravěč silných příběhů vyjadřovaných specifickými prostředky sochařského jazyka.

05 - KOPECKÉHO SADY

Kopeckého sady, Plzeň

 

Partneři instalace:

Napojení

Veronika Psotková *1981 rabicová síť

Veronika Psotková je absolventkou ateliéru sochařství Michala Gabriela (MgA., 2009) na FAVU v Brně. Její tvorba je založena na principech realistického figurálního sochařství. Sochy Veroniky Psotkové odkazují na klasickou i současnou figurální tvorbu se silným vlivem popkultury. Zajímá ji estetika a autokorekce lidského těla, proměna kontextů a vzájemná komunikace soch v prostorové instalaci. Práce se stylizovanými drátěnými figuami tvoří paralelní  linii k její realistické sochařské tvorbě.  

06 - UL.B.SMETANY

ul. B. Smetany 1, Plzeň

Partneři instalace:

Průzkumníci

Michal Gabriel *1960 laminát

Sochař a vysokoškolský učitel. Absolvoval AVU v Praze, obor Sochařství. V roce 1987 založil spolu s dalšími umělci neformální uměleckou skupinu Tvrdohlaví. Je bývalým děkanem na FAVU v Brně, dodnes zde působí jako vedoucí Ateliéru sochařství 1. V ruce 1995 obdržel za svoji tvorbu prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého, v roce 2009 byl jmenován profesorem. Jeden z nejvýraznějších tvůrců postmoderny, vypravěč silných příběhů vyjadřovaných specifickými prostředky sochařského jazyka.

07 - MLÝNSKÁ STROUHA

Mlýnská strouka, Plzeň

Partneři instalace:

Sharkfin

Jaroslav Chramosta *1978 orthobeton

Během studia na VŠUP v Praze (Ateliér Kov a Šperk u prof. ak. soch. V.K. Nováka a Ateliér Sochařství 2 u prof. ak. soch. Jiřího Beránka) absolvoval stáže na FAVU v Brně, University of Applied Sciences v Lahti, plus studijní cesty do Egypta, na Filipíny a do Jižní Ameriky. Dlouhodobě hledá nové kreativní formy pochopení materiálu a idejí v souvislostech, které nejsou vždy na první pohled patrné. Preciznost rytce kovů přitom snoubí s touhou vyjádřit monumentálně svět v kontrastu hmoty, světla.

08 - SADY 5. KVĚTNA

Mlýnská strouha, Sady 5. května, Plzeň

 

Partneři instalace:

Sedící postava

Alexandra Koláčková *1964 vysokopálená šamotová hlína

Alexandra Koláčková je absolventkou výtvarného oboru Pedagogické fakulty v Olomouci. Charakteristickým specifikem její tvorby jsou zejména barevné velkoformátové plastiky z keramiky a betonu, určené pro veřejný prostor. V řadě projektů však autorka rozšířila spektrum výtvarného působení i na řešení prostoru samotného, čímž se blíží práci architekta či krajináře. Pro její výtvarné pojetí jsou typické expresivní barevné škály, jednoduché oblé tvarosloví a neutuchající smysl pro hravý element.

09 - STARÝ PLZENEC

Masarykovo náměstí, Starý Plzenec

 

Partneři instalace:
mediální partner:
za podpory:
záštity:
partner:

Kontakt


SCULPTURE LINE s. r. o.
Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1

Ředitel festivalu:
E-mail: ondrej@sculptureline.cz

Finanční ředitelka:
Mob: +420 603 539 323
E-mail: katerina@sculptureline.cz

Produkce:
Mob: +420 727 961 189
E-mail: alice@sculptureline.cz

  PR servis:
mob: +420 733 538 889
E-mail: cunderlikova@s-m-art.com

Ondřej Škarka

ředitel festivalu

Michal Gabriel

umělecký ředitel

Josef Záruba-Pfeffermann

kurátor festivalu

V letošním roce se rozšířil festival Sculpture line z Prahy do Plzně. Doufejme, že sochařská linka zavede do Plzně nejen ty návštěvníky, kteří chtějí blíže poznat neslavnější pivo na světě, ale i ty, kteří jedou do Plzně za kulturním zážitkem. Malebné centrum Prahy je již notoricky známé. Krásná zákoutí ostatních historických měst jsou ale nespravedlivě opomíjena. V Plzni jsou tato místa letos poprvé doplněná díly předních světových sochařů, které přináší do města hlas jednadvacátého století.  Je proto dobré užít si Plzeň nejen v hospodě, plzeňské půvaby mohou objevovat pomocí sochařského festivalu jak turisté, tak i plzeňští patrioti. Festival je setkáním se současným uměním i pro ty, kteří do galerie nechodí. Sculpture Line je s Vámi ráno na cestě do práce, potěší Vás před městským divadlem, v parku i třeba zavěšené v prostoru tam, kde bychom sochu nečekali. Věříme, že Vás potěší i docela náhodné setkání s festivalem.

Andrea Buriánková

ředitelka festivalu Plzeň

Po dvou úspěšných pražských ročnících sochařského festivalu Sculptureline se zhmotnila myšlenka přenést tento příjemný koncept také do západočeské metropole, která tímto dokazuje, že je nakloněna  odvážným  myšlenkám a modernímu umění vůbec. Za sebe mohu hovořit o splněném snu a věřím, že připravené instalace zpříjemní obyvatelům a návštěvníkům Plzně jejich cesty  městem. Pojďte se tedy vydat do ulic a parků objevovat sochařskou linku pod širým nebem, díla už jsou na svých místech a tiše čekají, až jejich kouzlo objevíte právě Vy. Pokud se tak stane, poslání festivalu bude k naší radosti naplněno.  Přeji Vám příjemné a inspirativní putování.

Martin Valach

patron festivalu

Jan Holásek

patron festivalu

Kateřina Škarková

finanční ředitelka

Alice Škvárová

produkce

Filip Tomášek

produkce

Tomáš Ryant

grafika

Lucie Čunderlíková

PR servis

Silvie Marková

PR servis

Michal Trpák

umělecký konzultant

Helena Fenclová

umělecký konzultant

PŘÍPRAVY JSOU V PLNÉM PROUDU

22. 05. 2017

Máme pro vás připraveno spoustu krásných děl, které budou instalovány nejen v Plzni, ale i v Praze. Sochařský festival na čtyři měsíce promění města ve velkou open air galerii. Rozhodně se máte na co těšit. 

CHYSTÁME PRO VÁS SOCHAŘSKÝ FESTIVAL

V tuto chvíli intenzivně pracujeme na prvním ročníku sochařského festivalu SCULPTURE LINE v Plzni. Bližší informace budou přidány do konce měsíce dubna. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se, že Vás v létě potkáme v plzeňských ulicích!