Doprovodná výstava

doprovodná výstava Michala Gabriela a Jana Dostála v ČSOB v Praze

12. 7. – 5. 9. 2019