Černá labuť

Ve 20. a 30. letech 20. století se dům Černá labuť stal významný m střediskem spolkového života, sídlo zde měla řada cechů, občanských spolků a korporací. Po roce 1945 zde byla pražskou Židovskou obcí zřízena košer jídelna a stavebními úpravami ve dvorním traktu vznikl divadelní sál pro kabaret. Po listopadu 1989 se zchátralý dům v restituci vrátil původním majitelům, kteří jej následně prodali současným vlastníkům. Starý dům byl zbourán a na jeho místě byla v roce 1998 postavena moderní budova. Název Černá labuť odkazuje k sousední budově – obchodnímu domu Bílá labuť. Hlavní průčelí je záměrně mírně zaoblené pro zachování stopy původního domu.