Tančící dům

Na místě dnešního Tančícího domu stával činžovní dům, který byl v roce 1945 omylem zničen zásahem americké bomby při leteckém bombardování Prahy. O zástavbě proluky bylo rozhodnuto už roku 1963, ale až do 90. let se na místě nic nedělo. Začátkem 90. let myšlenku zástavby obnovil Vlado Milunić spolu s Václavem Havlem, který bydlel v sousedním domě. Původní idea předpokládala vznik domu s knihovnou, divadlem a kavárnou, který by se zařadil do kulturní linie od Rudolfina přes Národní divadlo k Mánesu, ale pro tento záměr se nepodařilo najít investora. Už v prvních skicách Milunić počítal s tím, že by se budova měl a vyklánět nad křižovatku, což mělo
symbolizovat stav československé společnosti, která se z totalitní strnulosti dala do pohybu, a s vizí statické věže vzadu a dynamické vpředu. Nabídku přijal architekt Frank Gehry. Tančící dům (jinak také Ginger a Fred) byl dokončen roku 1996, interiéry částečně navrhla Eva Jiřičná. Stavba, která je první pražskou porevoluční stavbou světových architektů, rozpoutala bouřlivou diskuzi mezi odbornou i laickou veřejností.