OD Kotva

Obchodní dům Kotva vznikl mezi lety 1970 a 1975 podle návrhu českých architektů manželů Věry Machoninové a Vladimíra Machonina. Projekt maximálně vyhověl požadavkům na prodejní plochu na malé parcele (o rozměrech asi 60 x 100 m) a přitom nenarušil úroveň historické zástavby. Díky sestavování půdorysu ze samonosných geometrických modulů bylo m ožné vyplnit složitý pozemek a zároveň hmotu rozčlenit. V kontrastu k abstraktní geometrii hmoty centra z něj vystupují tři
organicky tvarované betonové schodišťové (únikové) věže. Půdorys tvoří mnoho do sebe zaklesnutých šestiúhelníků. Kotva má pět nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží, sloužící jako garáže a supermarket. Po slavnostním otevření se měla stát symbolem hojnosti a bohatství socialismu a byla největším obchodním domem v tehdejším Českosl ovensku. Je jednou z posledních výjimečných realizací české architektury konce 60. let 20. století.