Vyšehrad

Hrad na vyšehradské skále vznikl ve 2. polovině 10. století. Koncem 11. století zde sídlil první český král Vratislav II. Založil zde kostel svatého Petra a Pavla a zřídil k němu kapitulu. Jako sídlo panovníků sloužil až do roku 1140, kdy zde vládl kníže Soběslav. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím samosprávným městem a k Praze byl připojen roku 1883. Roku 1904 byl vyšehradskou skálou proražen tunel, který spojil pravý břeh Vltavy s jižním okolím Prahy. Skála je 42 metrů vysoká a spadá přímo do Vltavy, která zde má největší hloubku na celém území Prahy.

Nynější podobu získal Vyšehrad až ve 2. polovině 19. století. Barokní, původně gotický chrám sv. Petra a Pavla byl přestavěn do novogotické podoby se secesní výzdobou uvnitř. Vedle něj vznikl hřbitov s hrobkou Slavín, která je posledním místem odpočinku významných českých osobností.

Místo je spjato s mnoha pověstmi, např. o kněžně Libuši, o dívčí válce, o Bivojovi, o Horymírovi a Šemíkovi atd.