InterCora, Rondel

Nečekaně poklidnou a romantickou atmosférou se chlubí čtvrť Roudná na levém břehu řeky Mže, kterou spojuje Rooseveltův most přímo s historickým jádrem města. Ačkoliv ze západní strany téměř sousedí s jednou z nejvytíženějších dopravních tepen města, na Roudné jako by se zastavil čas. Charakter čtvrti je formován směsicí historických objektů včetně typického selského statku a klasicistních domů s mansardovými střechami a nízké zástavby řadovými domky. Najdeme zde také činžovní domy, které patří k nejstarším v Plzni. Starobylý kostelík Všech Svatých, shlížející na Roudnou ze skalnatého ostrohu, byl postaven ještě před založením města Plzně. Poklidný život tu narušily až ničivé povodně v roce 2002. Zřítilo se několik domů a voda tehdy zaplavila také
nedaleký obchodní dům a čtyřproudou komunikaci pod kruhovým objezdem.