Kopeckého sady

Jižní část sadového okruhu od budovy Divadla J. K. Tyla až k Západočeskému muzeu tvoří Smetanovy a Kopeckého sady. Byly založeny v 19. století na místě zbořených středověkých hradeb a sloužily jako zahrady i okrasné aleje. Z okružních sadů se postupně stal reprezentativní prostor města, do něhož se obrací průčelí významných městských budov – klasicistní knihovny s tzv. Brankou v místě původní Litické brány, novobarokního hotelu Slovan a secesní Měšťanské besedy. Oběma parkům vévodí pomníky významných osobností - mimo jiné dramatika J. K. Tyla, skladatele Bedřicha Smetany a významného plzeňského purkmistra poloviny 19. století Martina Kopeckého. Romantickou atmosféru místa se vzrostlými stromy a okrasnými květinovými záhony dotváří fontány, pítka i secesní meteorologický kiosek.