Duhová

Energie a tep města pomáhají kreativním myšlenkám a Skupina ČEZ dlouhodobě podporuje umění a kulturu v České republice. Proto s radostí přijala možnost partnersky se podílet na unikátním sochařském festivalu Sculpture line, který přináší jedinečné propojení umění a veřejného městského prostoru. Díky obohaceným veřejným prostranstvím tak vzniká dokonalá synergie města, vizuálního umění a energie, jejíž jsme všichni součástí.