Křižíkovy sady

Křižíkovy sady jsou součástí plzeňského parkového pásma, které se nachází v bezprostřední blízkosti náměstí Republiky. Propojuje Šafaříkovy sady s Mlýnskou strouhou a nachází se u nich třeba bývalé Mastné krámy, v nichž sídlí v současné době Západočeská galerie v Plzni. Park je pojmenován podle významného českého technika a vynálezce obloukové lampy Františka Křižíka. Ten pocházel z Plánice, města nacházejícího se v Plzeňském kraji. Jeho památku v sadech připomíná jeho busta a velký pomník. Křižíkovy sady jsou spolu se Šafaříkovými sady dějištěm mnoha kulturních událostí. Nejvýznamnějším je festival Živá ulice. Velmi oblíbeným místem
je Proluka, v níž probíhají divadelní představení, projekce letního kina, koncerty či výstavy.