Na Příkopě

Na Příkopě je jedna z nejvýznamnějších pražských ulic. Nachází se na hranici Starého a Nového
Města v místě, kde dříve stával hradební příkop. Do příkopu kolem hradeb vtékala voda přímo z Vltavy a při jeho naplnění se ze Starého Města stával uzavřený ostrov. Dříve bývala jednou z nejfrekventovanějších pražských tepen, od roku 1985 má částečně charakter pěší zóny. Na ulici stojí řada významných budov, např. Budova ČKD od Aleny a Jana Šrámkových, Nový Kolowratský palác, Palác Myslbek, dům U Černé růže nebo Česká národní banka. Dům U Hybernů tvoří dominantu při průchodu ulicí směrem od Václavského náměstí až k Prašné bráně.