Kostelní ul.

Kostelní náměstí s farním kostelem sv. Petra a Pavla tvoří na mapě Broumova protipól k benediktinskému klášteru. Na místě současného schodiště s lavičkami stávalo ještě do 50. let 20. století několik domů. Původně dřevěný farní kostel byl založen hned v počátcích existence Broumova, k barokní přestavbě kostela, iniciované opatem Sartoriem, došlo po třicetileté válce. Kolem kostela se až do poloviny 19. století nacházel hřbitov. Na kostele a zdi u kostela se zachovalo několik náhrobních kamenů z 16. a 17. století. Vedle stojící budovu fary tvoří z části bývalá hradební věž, která chránila výpadovou branku na parkány pod farním kostelem. Ve spodní části věže bývala kostnice, v níž se dochovala freska s námětem posledního soudu ze 14. století. Budova dnešní Základní školy Hradební byla postavena v roce 1883 jako chlapecká obecná škola. Od roku 1910 zde fungovala škola dívčí, neboť ve stejné době byla dokončena jedna z největších stavebních akcí města před první světovou válkou – podle projektu broumovského stavitele F. J. Wilda vznikla naproti farnímu kostelu budova chlapecké obecné a měšťanské školy, dnes broumovské gymnázium.