Mírové náměstí

Hlavní náměstí v Broumově bývalo odnepaměti místem určeným denním, týdenním či výročním trhům, kterým byla vyhrazena jeho východní polovina (dnes Domácí potřeby, Klenoty). Odbývala se zde všechna veřejná shromáždění a některé církevní slavnosti, divadelní představení či přehlídky městských ozbrojených sborů, od 19. století pak politické demonstrace a oslavy státních svátků. Původní dřevěné domy po obvodu náměstí byly po požáru v polovině 16. století znovu postaveny z kamene. V řadě z nich se dochovaly středověké sklepy, v přízemí klenuté síně, tzv. mázhausy, a schodiště na kamenných sloupech. V 18. století byla průčelí domů upravena v empírovém slohu, později byla tato jednotná slohová úprava narušena přestavbami a nástavbami dalších podlaží. Uprostřed náměstí byl v roce 1706 postaven opatem Zinkem Mariánský sloup. Jeho sochařskou výzdobu dodala dílna pražského sochaře Jana Brokofa. Dvojitá plastika na vrcholu točeného sloupu je replikou gotické Madony z klášterního kostela, v baroku uctívané patronky města.