Kostel Nejsvětější Trojice

Na popud hraběte Gallase provedl stavbu v letech 1700-1701 známý pražský architekt M. A. Canevalle. Jednolodní barokní stavba prošla v letech 1900-1901 důkladnou opravou a z téže doby se dochovalo také vnitřní vybavení kostela. Kostel je dodnes nepřehlédnutelnou dominantou Vratislavic nad Nisou a chráněnou kulturní památkou České republiky.