Sculpture Line
Dráždany

Drážďany jsou zemské hlavní město Svobodného státu Sasko. Město, v němž žije přibližně 559 tisíc obyvatel, disponuje postavením městského okresu. Drážďany jsou druhým největším městem Saska a jako sídlo zemské vlády, zemského sněmu, jakož i dalších úřadů, je toto velkoměsto saským politickým centrem.