1.1. — 31.12.2023
Sculpture Line
Mikulov 2023

Město i jeho okolí osloví všechny návštěvníky s aktivním přístupem k životu. Zejména Vy, sportovně založení, si přijdete na své. Oblast protíná více než 1200 km dlouhá síť cyklistických tras, nedaleké Novomlýnské nádrže nabízí své laguny ke koupání, rybolovu a k provozování vodních sportů. Ani milovníci přírody, pěší turistiky či památek nepřijdou zkrátka – pečlivě značené turistické trasy vedou k nejatraktivnějším přírodním či historickým památkám kraje.

Mikulov se také nachází v samotném centru vinařství, proto zde nechybí ani vinařské stezky se zastávkami v místních a rodinných vinných sklípcích či degustace vín ve vinárnách a vinotékách. V souvislosti s oslavou vína na Mikulovsku se do povědomí všech zapsalo již tradiční Pálavské vinobraní.

01

Mikulov

Mikulov, Republikánské obrany

Bez jména

Jakub Lipavský *1976
beton, ocel

Z autorovy série železobetonových objektů je také socha, která se nachází se ve spodní části města Mikulova. Jedná se o 17,5t vážící objekt, který sochař vytvořil převážně v průběhu Mikulovského výtvarného sympozia "dílna". 

Autor vykopal do země formu, do které se propsaly všechny jednotlivé, zde se nacházející, vrstvy zhutnělé zbourané původní zástavby. Tuto formu vyztužil železobetonovou armaturou a odlil objekt, který po následném vyjmutí a osazení hned vedle původní formy doplnil o kovové prvky. Tyto prvky doplňují horní část díla.

Socha i přes svoji abstraktní formu má v důsledku práce s prostorem velice konkrétní podobu a vytváří dialog s dalším, zde umístěným, dílem z konce 80. let. 

Sám autor počítá s tím, že okolní stromy sochu postupně přerostou a mnohaleté zvětrávání betonu odhalí nové tvarosloví díla a jeho podobu.

Tato úvaha počítající s působením díla na jedince po více než jedno století je Lipavskému blízká. Díla z betonu vždy tvoří tak, aby proměna objektu byla součástí původního konceptu i zvolené technologie.

 

Art Lines PSN Mikulov - Dílna
02

Mikulov

Zámek Mikulov

Radost

Kurt Gebauer *1941
Ocel

Kovová konstrukce vytvořená z jeklů, roxorů, vinglů a tyčoviny představuje abstrahující figuru se sepjatýma rukama. Nese název „Radost“ a její současný vzhled není konečnou a pevně ukotvenou podobou tohoto díla.

Socha, spadající do autorovy série „Bezva úča“, byla vytvořena pro konkrétní místo a tím je horní ochoz mikulovského zámku.

„Radost“ je zde postavena pro přímou komunikaci se Svatým kopečkem, na který se dívá průhledem mezi jednotlivými částmi zámku.

Tento prostorový objekt je vytvořen tak, aby podléhal povrchové korozi a zároveň sloužil jako opěrná konstrukce pro rostlinu – liánu, která jí bude prorůstat a postupně vyplňovat.

Dílo bylo vytvořeno a instalováno v rámci 29. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“.

Art Lines PSN Mikulov - Dílna
03

Park Franze von Sonnenfelse

Mikulov, Park Franze von Sonnenfelse

Trubkoun

Kurt Gebauer *1941
Ocel

Socha ze série "Trubkounů" od sochaře Kurta Gebauera ve své podstatě kombinuje kráčející postavu a nesmírně silné varování. Autor ji interně nazývá "Adolf Putin" a v parku Franze von Sonnenfelse v Mikulově ji umístil přesně na osu východ–západ tak, aby tato toporná a rázná postava kráčela z východu. Z místa, ze kterého se nyní na Evropu valí zlo a násilí. 

Sochař Gebauer tak svému dílu, soše spadající do široké série nejrůznějších postav, dodává globální kontext přesahující sochu jako objekt, její estetiku a podobu.

Dílo bylo vytvořeno v rámci 29. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“.

Nord Art PSN Mikulov - Dílna

Mám zájem o spolupráci

Dejte nám vědět, pokud s námi chcete spolupracovat
Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.