Doprovodná výstava Oranžerie Olomouc, 7. 9. – 7. 10. 2018

Výstava interiérových soch autorů: Jan Dostál, Jakub Flejšar, Michal Gabriel, Jaroslav Koléšek, Jan Kovářík, Tomáš Medek, Stefan Milkov a Lukáš Rais, jejichž další díla jsou instalována v rámci open air části festivalu Sculpture Line.

Projekt Sculpture Line, jehož čtvrtý ročník probíhá až do 30. září v Praze a v řadě dalších českých a moravských měst, a také v zahraničí, dostal na svém startu a konci také galerijní podobu. Ta je dána specifickým výběrem prací řady autorů, kteří jsou zastoupeni v rámci letošní open air expozice. Návštěvník si tak v koncentrovaném podání může vytvořit obrázek toho, jaká je intence této velkorysé exteriérové sochařské přehlídky.

Zastoupeni jsou autoři různých generací, od matadorů starší střední generace až po čerstvou sochařskou krev. Důraz je přitom kladen na autentickou plastickou řeč každého z umělců, jedno zda jde o abstraktní či tak či onak realistický způsob zobrazení. Na výstavě se tak divák setká s celou řadou tvůrců, jejichž výtvarným jazykem je různě strukturovaná sochařská abstrakce, stejně jako s těmi, kteří modifikují tradiční figurální východiska.

Mezi ty prvé patří Lukáš Rais, Tomáš Medek či Jan Kovařík, mezi ty druhé zase Jakub Flejšar, Michal Gabriel nebo Jaroslav Koléšek. Mladý sochař Jan Dostál se pohybuje mezi oběma polohami, svébytnou pozici má pak Stefan Milkov, který věren svým postmoderním východiskům pracuje často se znaky či symboly zapojenými do struktury díla.

Martin Dostál, kurátor výstavy interiérových soch

 

Oranžerie, Smetanovy sady, 779 00 Olomouc

Termín: 7. 9. – 7. 10. 2018

Otevírací doba: úterý–sobota, 15–18 hodin

Vstupné: zdarma

 

Doprovodná výstava Oranžerie Olomouc, 7. 9. – 7. 10. 2018