Slavnostní zahájení Sculpture Line 2018

Ve středu 13. 6. proběhlo v pražské Galerii Mánes slavnostní zahájení festivalu SculptureLine.

Prezident Sculpture Line Ondřej Škarka představil přítomným hostům nejen letošní ročník, který se oproti předchozím letům rozrostl do dvanácti měst a tří zemí, ale také  vzdal díky všem umělcům a partnerům, z nichž mnozí se slavnostního večera osobně zúčastnili. Svá přání všeho nejlepšího festivalu připojila i  primátorka hl. města Prahy Adriany Krnáčová či dlouholetý příznivec Sculpture Line, radní hl. města Prahy pro kulturu Jan Wolf.