O projektu

Sochařský festival SCULPTURE LINE Vám představuje sochy a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“.

Sculpture Line je dlouhodobý, každoroční, umělecký projekt, který  formou instalací soch do veřejného prostoru rozšiřuje kulturní a umělecký potenciál dané lokality. Jeho základní ideou je přiblížit současné umění všem věkovým, sociálním a vzdělanostním vrstvám veřejnosti a pomáhat tak socializovat veřejný prostor.

Přesvědčením organizátorů Sculpture Line, a také zúčastněných umělců, je to, že sochařské dílo musí umět komunikovat se svým okolím, a to i při maximální umělecké náročnosti. Sculpture Line tak pomáhá orientovat se v komplikovaných strukturách současného provozu umění a nabízí to formou komunikačně přátelského prostředí jak pro odbornou, tak zejména pro laickou veřejnost. Festival svým způsobem pomáhá také naplňovat „kulturní politiku“ jednotlivých měst, pro která je Sculpture Line vítaným prostředkem otevřeného kulturního dialogu.

První dva ročníky festivalu proběhly v Praze. Při třetím ročníku bylo, rozšířeno jeho působení na město Plzeň, přičemž čtvrtý ročník v roce 2018 již zasáhl celou Českou republiku a vykročil také za hranice do prostoru dalších zemí Evropské unie. Sochy rozsáhlé řady autorů si tak mohli diváci užít vedle Prahy také v Plzni, Brně, Broumově, Jablonci nad Nisou, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Trutnově, Vratislavicích nad Nisou a ve Zlíně; velkým úspěchem  pak byla expozice v hlavním měste Lucemburska v Lucemburku a rozsáhlá a mimořádně vydařená spolupráce s festivalem Nord Art v severoněmeckém Büdelsdorfu.

Cílem festivalu je pokračovat v této aktivitě a při zachování vysokých uměleckých nároků navazovat spolupráci  s dalšími českými městy a také zahraničními partnery. Díky dosavadní aktivní spolupráci se také již podařilo  přivážet díla zahraničních umělců  do ČR a naopak vyvézt díla českých tvůrců do zahraničí. Ve vzájemné výměně umělců a děl chce festival Sculpture Line pochopitelně pokračovat. Součástí festivalu, který trvá vždy čtyři letní měsíce – tedy od června do konce září, bývá také rozsáhlý doprovodný program.

Organizační a kurátorský tým 

Umělci

Instalace

O projektu