Jiří Beránek

1945 — 2021

Sochař Jiří Beránek, který miloval dřevo a velké rozměry, se narodil v roce 1945. Patřil ke generaci, jejíž umělecká činnost se rozvíjela navzdory společenským podmínkám československé normalizace 70. a 80. let. Společně s dalšími svobodomyslnými umělci se spojil do slavné skupiny 12/15, která vystavovala bez vnějších omezení. Po převratu se stal profesorem sochařství na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Své ctitele překvapoval Jiří Beránek rozsáhlými díly, která překračují rozměr tradiční plastiky a směřují k velkým objektům či instalacím. Jejich dominantní složkou však bylo dřevo, čímž docházelo k pozoruhodným přesahům mezi arteficiálním a přírodním živlem. Přesně v tomto duchu vytvořil sochař dřevěné opláštění hlavní budovy golfového areálu, které nejen neustále udivuje návštěvníky, ale které vstoupilo také do dějin světové architektury.