Nando Alvarez

Nando Alvarez

Nando Álvarez je zkušený španělský sochař s monumentálními pracemi instalovanými v téměř 30 zemích po celém světě. Álvarez vyrostl ve městě v Galicii (severní Španělsko), kde se z nějakého důvodu soustřeďují četné umělecké dílny. Tam se naučil pracovat s kameny v dílnách různých sochařů. Inspirován přírodou a prvky v nepřetržitém pohybu, vytváří texturované sochy z mramoru, dřeva, oceli a bronzu, které napodobují dynamiku vln a vody, větru a ohně.