Dolní Břežany

Dolní Břežany leží na jižním okraji hlavního města Prahy, na výšině sevřené tokem Vltavy a potoka Zalužanka (Břežanský potok), jenž obcí protéká. O poloze místa napovídá již název Břežany, který znamenal ves lidí, žijících na břehu. Dolní Břežany byly až do konce 20. století běžnou středočeskou zemědělskou vesnicí, která měla okolo tisícovky obyvatel. Za socialismu bylo historické centrum obce zcela zanedbáno, počet obyvatel stagnoval a v 80. letech 20. století dokonce klesl. Celkový vzhled obce se příliš nezlepšil ani po roce 1989, kdy došlo k privatizacím a restitucím majetku. Půda měnila vlastníky, developeři skupovali pozemky ve velkém. Důsledkem byl dramatický urbanistický rozvoj obce s prudkým nárůstem počtu obyvatel stěhujících se z Prahy na venkov za vyšší kvalitou života a zdravějším životním prostředím. S rostoucím počtem obyvatel všaknvzrostly i nároky na obec. Pro občany bylo třeba zajistit odpovídající služby a infrastrukturu. Dolní Břežany jsou v současnosti moderním a atraktivním místem pro život a za poslední roky prošly zásadní proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veřejného prostoru a při realizaci nových projektů klade důraz na architektonická a urbanistická hlediska.