Mezinárodní
sochařský festival Sculpture line

„Sochy oživují města,
místa dávají život sochám“

Novinky

Partneři

O projektu

Sculpture Line je dlouhodobý, každoroční, umělecký projekt, který formou instalací soch do veřejného prostoru rozšiřuje kulturní a umělecký potenciál dané lokality. Jeho základní ideou je přiblížit současné umění všem věkovým, sociálním a vzdělanostním vrstvám veřejnosti a pomáhat tak socializovat veřejný prostor.

Více