Sculpture Line
Praha

Praha

Další ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE Vám opět představí sochy a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“. 

Záměrem expozice je ozvláštnit a obohatit veřejný prostor, nabídnout nový pohled na města i na samotná umělecká díla, a to jak obyvatelům, tak i návštěvníkům.

Zveme vás do ulic. Pojďte ven, vydejte se na cestu „sochařskou linkou“ a užijte si tuto unikátní letní výstavu.

01

Chodov Park

V parku 8, 148 00 Praha 11-Chodov

Sladké sny

Lukáš Rittstein *1973
laminát, ocel, hadice

Les. Nostalgie mizející divočiny. V řadě "zaparkované" měkké hmoty se drží horizontálních kmenů tak, jako se duše upíná na osu své existence. Zároveň si "na zádech" nesou své osobní příběhy.

The Park Art Lines Altumare Sanlorenzo
02

Chodov Park

V parku 8, 148 00 Praha 11-Chodov

Loď

Alexandra Koláčková *1964
Vysokopálená šamotová hlína

Není to loďka v pravém slova smyslu. Je a není. Každý, kdo ji uvidí ji tak ale označuje, takže asi je. Je to spíš takový elementární symbol člunu, i když využitím je to další kousek z mé dílny na téma autorská „Křesla pro město“. Já ten symbol chápu jako metaforu naší doby, jako plavidlo, na kterém se plavíme všichni společně. Podle osobního nastavení tu plavbu chápeme buď jako radost a vzájemnou přátelskou komunikaci nebo jako strach a boj. Já dýchám pro to první, a proto je tahle „lodička“ tak velká a barevná. Posaďte se na ni na chvíli s přáteli, nebo úplně cizími lidmi.

The Park Sanlorenzo Altumare Art Lines
03

Kongresové centrum

5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

Spirála

Martin Steinert
Dřevo

Především mě napadlo, že by tato organická forma spirály mohla být protikladem k silné, mohutné a chladné architektuře tohoto místa. Můžete do ní vstoupit a cítit úplně jiný prostor, protože spirála vás vtáhne dovnitř, pryč od betonu, kamene a skla, do jiného světa. Myslím, že spirála na tomto místě může poskytnout kontrastní bod mezi architekturou na jedné straně a stromy v parku na straně druhé. Všechny mé sochy mají organické a měkké formy, a protože jsou vždy umístěny do městského prostoru, jsou protipólem architektury.

Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.

Art Lines Art District KCP Kongresové centrum Praha Vyšehrad Praha 4 Česko-německý fond budoucnosti
04
05
06

Kongresové centrum

5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

Torsion

Jörg Plickat *1954
železo

DEINSTALOVÁNO

Dílo se skládá ze tří jednoduchých těles, která jsou na sebe napojena tak, že vzniká dynamický pohyb vzhůru z horizontály do vertikály. K vytvoření dojmu pohybu stačí kvádr, krychle a výseč kruhu. Mírně odsazené uspořádání a naznačená rotace ve vertikále tvoří základ dynamiky.

Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.

Art Lines Art District KCP Kongresové centrum Praha Vyšehrad Praha 4 Česko-německý fond budoucnosti
07
08

Kongresové centrum

5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

Untitled

Nuno Santiago
železo

DEINSTALOVÁNO

Jak říká sám autor svou práci by mohl definovat jako geometrický abstrakcionismus, pokud by ji měl pojmenovat. Jeho tvary jsou vždy hranaté a definované. Jeho sochařská práce velmi úzce souvisí s jeho malířskou tvorbou a několikrát nu bylo řečeno, že jeho sochy jsou v zásadě trojrozměrné obrazy, s čím souhlasí. Jeho díla nemají žádné názvy, což považuje za nutnost abstrakcionismu. V zásadě vždy hledá rovnováhu mezi nevyváženými tvary.

Art Lines Art District KCP Kongresové centrum Praha Vyšehrad Praha 4
09

Tančící dům

Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Nové Město

Co je to štěstí

Michal Trpák *1982
sklolaminát

Monumentální zlatá moucha zpodobňuje polemiku nad tím, po čem všichni touží.
Inspirací k plastice byla báseň Adolfa Heyduka i fascinace samotným hmyzem. Moucha, tak malá, neužitečná a otravná, přesto však krásná, je-li možné prohlédnout si ji detailně pod mikroskopem. Fascinující biologický stroj, který nejsme schopni vnímat pouhým okem. A právě proto byla zvětšena do nadlidského měřítka, aby bylo možné obdivovat její jednotlivé detaily, a aby se při konfrontaci rozproudila polemika nad vlastní velikostí a možná i nad štěstím, tak křehkém, zdánlivě složitém a přesto někdy tak snadném, když je člověk schopen vnímat maličkosti.

Art Lines PSN Praha 2 Sanlorenzo Altumare
10

Tančící dům

Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Nové Město

JAHMAL

Filipová Aneta *1991
ocel, laminát, koženka

Socha Jahmal je reálným propojením neworského a českého světa k tématu transgerneru z roku 2018 a zároveň odlišností. Je matafórou komplikovaného nacházení vlastní identity, přijmutí sama sebe, přerodu a zároveň vnitřního boje, kdy se člověk nevejde do vlastního těla. Sešívání koženkou symbolizuje chirurgický proces.

Art Lines PSN Praha 2 Tančící dům
11

Novoměstská radnice

Karlovo nám. 1, 120 00 Nové Město

Sedící postava

Alexandra Koláčková *1964
Vysokopálená šamotová hlína

Prvotním impulzem vzniku této realizace byl záměr dotvořit intimní místo jedné soukromé zahrady posezením s plastikou. Vznikla tak lavička v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru. Umístěním ve veřejném prostoru dostává tato socha další význam, který je v mé práci už pevně zakotven: působit jako ostrůvek oživení ulice, kterou obvykle jen probíháte, jako možnost krátkého zastavení obohaceného nečekaným estetickým vjemem a jako prostředek ke spočinutí.

Art Lines Novoměstská radnice Praha Praha 2 Sanlorenzo Altumare
12

nám. Franze Kafky

Nám. Franze Kafky, Praha 1

Trichodon

Lukáš Rais *1975
Ocel

V ocelových objektech se snoubí abstrakce i realismus, přirozeně totiž reagují na prostor kolem sebe díky vlastnostem ušlechtilé oceli ze které jsou vytvořeny. V závislosti na jejich vnitřním tvaru se v nich několikanásobně zrcadlí okolní svět svým neustálým pohybem, změnami a rytmem. Dílo s názvem Trichodon je doposud autorovou největší realizací ve veřejném prostoru.

Art Lines PSN Praha 1
14

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15, jakka č.1 (driving range)

Včelín

Martin Rajniš *1944

Jeden z nejrenomovanějších českých architektů Martin Rajniš rád překračuje hranice. Vytváří objekty, které se stávají svébytnými uměleckými díly s estetickou, sociální i užitkovou funkcí. Hostivařský Včelín svým historizujícím osmibokým tvarem i korouhvičkou odkazuje ke středověkým věžím. Samozřejmě je ale především domovem včelstva, které produkuje jedinečný golfový med.

Golf Hostivař Art Lines
15

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15

Obložení klubovny

Jiří Beránek 1945 — 2021
Dřevo

Už je to nějaký ten pátek, co se architektura zhlédla v uměleckých postupech, a naopak. Zejména se to týká proměny a hry fasád. Nedávno zesnulý sochař Jiří Beránek je toho zářným příkladem, vždyť sochařský obklad hlavní budovy hostivařského golfového areálu proslavil celosvětově nejen tuto architekturu a jejího architekta, ale také sochaře, který tento obal tak svébytně vymyslel.

Golf Hostivař Art Lines
16

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15, jamka č. 12

In Utero

David Černý *1967

Dominantní plastika Davida Černého In Utero patří k jeho nejvýznamnějším dílům. Z nerezové oceli vytvořenou šestimetrovou sochu klečící těhotné ženy, která se drží za hlavu, může každý vnímat po svém, nabízíme však jednu z možných interpretací: In Utero vzniká náš život, je tedy ženino gesto povzdechem, či výrazem zoufalství nad tím, že se málo rozmnožujeme?

Golf Hostivař Art Lines
17

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15, jamka č.1

Pád

Stanislav Kolíbal *1925

Pád z roku 1967 je emblematickým dílem Stanislava Kolíbala, doyena českého výtvarného umění a v současnosti patrně mezinárodně nejznámějšího českého umělce. Dílo vznikalo v kulminaci svobodného vzepětí české společnosti a umění v průběhu stále více se uvolňujících „šedesátek“, ale jeho vyznění jako by už předznamenávalo to, co se za pouhý rok stane skutečností: pád ze svobody do více než dvacetileté normalizační poroby.

Golf Hostivař Art Lines
18

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15, jamka č. 2, jamka č. 9

Anuloid a Archimedon

Lukáš Rais *1975
Ocel

Pro tvorbu Lukáše Raise je typické využití průmyslově vyrobených komponentů, zejména kovových rubek. Shluk trubek umístěný na hostivařském hřišti dokazuje správnost a účelnost této cesty. Můžeme jej číst stejně dobře jako estetický počin nebo jako jistou metaforu existence člověka v současné společnosti.

Golf Hostivař Art Lines
19

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15, jamka č.12

Shark Fin

Jaroslav Chramosta *1978

Pamětníci si při pohledu na Chramostovo dílo Shark in the Gulf jistě vzpomenou na slavný Spielbergův film Čelisti, který svého času báječně děsil publikum. Žraločí ploutev brázdící zelený pažit je ovšem z betonu, je tedy stabilní a není životu nebezpečná.

Golf Hostivař Art Lines
20
21

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15, jamka č. 1

Humanoidi

Michal Trpák *1982

Michal Trpák asi už ví, že nás, lidi, nahradí humanoidi. Nevíme sice, zda budou vypadat tak, jak si je sochař představuje, tedy jako způsobně pochodující úředníky, ale rozhodně, až si v budoucnu přijdou
zahrát golf, by je sochařova představa mohla pobavit. Ale pozor! Možná nás autor svým dílem upozorňuje, jestli už jsme se humanoidy nestali!

Golf Hostivař Art Lines
22

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15, jamka č. 3

Tunel

Albert Kulík *2002
Dřevo

Hlavním záměrem tohoto díla bylo propojení odpaliště s fairwayí na jedné z nových jamek. Jelikož se na této části hřiště nachází dvě jamky proti sobě, bylo potřeba vytvořit krytý průchod kolem jezera, který zajistí hráčům bezpečnost. Celkem 50 dřevěných rámů za sebou s pravidelnými rozestupy tvoří při průchodu tunelem iluzi nepropustných stěn. Při pohledu ze strany ovšem tunel téměř zcela mizí a z jeho stěn zbývají pouze tenké příčky.

Golf Hostivař Art Lines
23

Galerie Golf Hostivař

U Golfu 565, 109 00 Praha 15, jamka č. 10

Místodržitel

Jakub Flejšar *1980
Ocel

Figura kráčejícího muže s rukou vysunutou vpřed je možná, jak název napovídá, místodržitel, ale také třeba bojovník, který spadl do Hostivaře z jiné planety. Složený je jako ze stavebnice a připomene sci-fi filmy. Je zhotovenýz kovových rámů, čímž sochař trochu mate své příznivce, protože jinak má rád přírodní dřevěné materiály.

Golf Hostivař Art Lines
24
25

Pivovar H2

Hornoměcholupská 750 / 115, Praha 15

Dvě figury

Jakub Flejšar *1980
Ocel

Možná to nevíte, ale Jakub Flejšar je snowboardista a snowboardový trenér, a ti, jak je známo, se rádi pohybují a běhají a potom také odpočívají. A protože je Jakub také sochař, chce, aby jeho plastiky tuto zkušenost zviditelnily. Stylizovaně a vtipně.

Golf Hostivař Art Lines
26

Bastion

Horská 1751/4, 120 00, Praha 2

Kurt na Baště

Kurt Gebauer *1941
železo, laminát

Trpaslíky vytvořil v roce 1985 pro Galerii H. Bratrů Hůlových na jejich statku v Kostelci nad Černými lesy. Neoficiální akce měla úspěch a Kurt se ji rozhodl v době začínající perestrojky zopakovat i v hlavním městě na oficiální bázi. Ne že by toužil po umělecké satisfakci, natož po slávě či penězích.
Prostě ho rozčilovalo, že když se veřejně může prezentovat umělecký balast považovaný kulturtrégry za umění, proč by se alespoň občas nemohlo vystavit něco hodnotného...

Sochy tzv. trubkounů, v nichž autor řeší svůj celoživotní zájem o lidskou figuru. Naprostého zredukování figury do lapidárního tvaru dosáhl velmi působivého a pro něj typicky humorného až groteskního výsledku.

Socha Trubkouna byla vyrobena podle autorových přesných pokynů soukromou firmou na výrobu kontejnerů Eurointermetall s. r. o. Lucie a Dalibora Kamenských v Rýmařově, kteří plastiku laskavě zapůjčili. (Vyrobili například i plastiky květin Stanislava Diviše, které byly k vidění na jeho loňské výstavě v Kutné Hoře.)

Velké hlavičky či jiné hlavy á la žárovka je Kurtova dlouhodobé téma. Lidská hlava je záhadný objekt, dokáže zářit nápady, dobrotou a dokáže být zabetonovaná blbostí a agresivitou. A tak pohledem na ně můžeme meditovat, co jsme zač. Hlavy jakožto neportréty všeho druhu páchá už nejméně od poloviny 70. let. Čtyři dvoumetrové byly v roce 2011 na náměstí Jana Palacha, v roce 2013 u Národní technické knihovny a na Landscape Festivalu v Praze. V roce 2016 v Českých Budějovicích opilci některé Hlavičky rozbili. Teď je jedna tady. Je to ale jen v našich hlavičkách.

Akce se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Ing. Alexandry Udženija.

Art Lines Bastion Praha 2
14
11

Pavilon B.Braun Dialog

Budínova 2464/2b, Praha 8 — 50.11571, 14.46520

Sofa

Alexandra Koláčková *1964
vysokopálená šamotová hlína

Užitné keramické sofa organických tvarů vnáší do veřejného prostoru hravost a optimismus. Na rušné ulici plné shonu působí plastika jako ostrov pohody a dobré nálady; jako místo, kde můžete krátkým spočinutím „dobít baterky“.

Mám zájem o spolupráci

Dejte nám vědět, pokud s námi chcete spolupracovat
Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.