2017
2016
  • Česká republika
  • Praha
2015
  • Česká republika
  • Praha

Sculpture Line
Nord Art - Büdelsdorf 2019

The 21st edition of the large summer exhibition will feature paintings, photographs, sculptures and installations by more than 200 artists from all over the world. Each artwork stands for itself and at the same time in dialogue with the others.

01

NordArt - Büdelsdorf

Vorwerksallee 24782 Büdelsdorf

Rounded

Jan Dostál *1992
ocel

Socha vychází z primárního geometrického tvaru kruhu, anglicky „round“, proto byl zvolen název Rounded. Určujícím principem sochy je tvar a konkrétní rozměr kružnice, který se objevuje nejen ve výsledném tvaru objektu, ale i v jeho jednotlivých komponentech. Socha je tvořena spojením jednotlivých dílů (vyřezaných podle poloměru totožného s poloměrem výsledného objektu), jež utvářejí výsledný tvar rostoucí kružnice. Celková prostorová kompozice díla odkazuje na primární matematické tvary. Čistě intuitivní skladba jednotlivých dílů, bez použití modelu, se promítla do živelného, rostoucího a postupně se utvářejícího celku, jímž je nedokončená kružnice. Přerušení – nebo snad řízené nedokončení – centrální křivky dynamizuje celkové vyznění tvarosloví sochy.

Nord Art Art Lines
02