Trůn

ocel

Tato socha je autorovým připomenutím tisícileté tradice křesťanské kultury v Evropě a v naší zemi.

Autor svou sochou připomíná, co je v dnešní době tolik potřebné – základní pravidla mezilidských vztahů a slušného chování člověka k člověku. To vše je obsaženo v desateru přikázání.

Antonín Kašpar říká: mnoho lidí si pod pojmem kultura představuje pouze umění jako takové. Ale kultura v pravém slova smyslu je také to, jak se chováme, jak se vyjadřujeme, jak vychováváme své děti a v neposlední řadě také to, co zde po nás zůstane jako poselství dalším generacím. Smyslem mých soch je, aby vnímavý divák při pohledu na ně o těchto věcech přemýšlel.

Proto je tak důležitá velikost, výška těchto soch. Stoupněte si nebo sedněte pod tento TRŮN a hned pochopíte, kde je vaše místo a  jak směšné je vyvyšování a zdůrazňování vlastní důležitosti.

Antonín Kašpar

*1954

Antonín Kašpar vystudoval SUPŠ Turnov, obor umělecký kovář, dále SUPŠ Praha, obor řezbář a v roce 1982 absolvoval VŠUP. Autor je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách po celém světě (např. USA, Rusko, Japonsko, Německo, Finsko, Anglie, Dánsko, Nizozemí) a v České republice. Antonín Kašpar pravidelně pořádá výstavy doma i ve světě.

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.