Věž pro Jana Palacha

železo

Přímo vedle středověké hradní věže jsme umístili „Věž pro Jana Palacha“ z roku 2019, zhotovenou z lakované oceli. Měří 2,00 x 2,00 x 7,20 metru a váží 2,5 t.. Díky tomu je nepřehlédnutelným symbolem, který se vedle hradu se svým ochranným účinkem velmi dobře prosazuje. Cestou přes Prahu, Sydney a Regensburg se tato věž ocitla v Hohenbergu. Věnována je mladému Čechovi, který se veřejně upálil na Václavském náměstí v lednu 1969, v reakci na invazi sovětských vojsk v roce 1968, která měla ukončit české demokratické hnutí „Pražské jaro“, a která vedla ke zvrácení reforem Dubčekovy vlády. Tehdy vyslal šokujícím způsobem znamení, kterému se dostalo celosvětové pozornosti a které v současné době Putinovy války nemůže být překonáno, co se týče aktuálnosti a explozivity, vzhledem k varovnému působení, které vyvolalo. Tajemství působivosti tohoto objektu spočívá v jeho jednoduchosti. Jako hořící pochodeň, hořící Palach, jako výkřik směřující k nebi, se ocelové části vzpínají vzhůru. Utichne onen výkřik bez reakce, nebo zanechá trvalé působení? Již v době před vznikem Pražského jara byl Havel jako spisovatel, dramatik a esejista aktivním členem podzemního demokratického hnutí. Byl jedním z iniciátorů Charty 77. V roce 1968, během „jara“, stál po boku Alexandra Dubčeka. Student Jan Palach chtěl upomenout proti začínající demontáži demokratických snah. Později (1991) mu Havel ve funkci prezidenta republiky posmrtně udělil Řád Masaryka I. třídy. Václav Fiala skládá Věží poklonu Janu Palachovi svým uměleckým způsobem.

Hans-Joachim Goller

Václav Fiala

*1955

Václav Fiala vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Následovala řada autorských výstav (Pražský hrad, Moravská galerie v Brně, Museum Moderner Kunst v Pasově, Galerie Mánes, Galerie Maerz v Linci, Galerie Cordonhaus v Chamu, Kostel sv. Anny v Pasově, Granitzentrum v Hauzenbergu, atd.), zúčastnil se i mnoha společných expozic (Nizozemí, Rakousko, Německo, Španělsko, Francie, USA). V roce 1997 získal grant americké nadace Pollock-Krasner a vystavoval v newyorském Socrates Sculpture Parku. Účast na více než šedesáti sochařských sympoziích mu umožnila realizovat velkoformátové práce s kamenem, dřevem i železem. V letech 2004 a 2005 vystavoval v rámci Sculpture by the Sea v Sydney, kde podvakrát získal hlavní cenu Sydney Sculpture Prize. Fialův sochařský přístup je založen na minimalizaci tvarů a je mnohdy inspirován architekturou. O výtvarném díle ve veřejném prostoru také přednáší.

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.