Kapsule

bronz

V posledních deseti letech se Tomáš Medek intenzivně zabývá 3D technologiemi, jako je metoda FDM Rapid Prototyping, 3D digitalizace a měření, jinými slovy technikou prostorového 3D tisku a 3D skenu, které mu umožňují vytváření nejsložitějších strukturálních objektů, jež jsou bez těchto metod prakticky nerealizovatelné. Výsledná díla jsou převážně tvořena z kompozitního materiálu nebo ABS plastu. Ústředním tématem jeho současné tvorby jsou organické struktury. Umělcovou inspirací je příroda, přírodní procesy a zákonitosti, biologická struktura života a zároveň konstruktivní složky stavby organismů. Objekty multiplikuje, propojuje, deformuje, obtéká do organických struktur, hledá vazby, spojení a napětí. Nahlíží pod povrch skrz sítě do nitra a odkrývá vnitřní světy, průhledy a průniky. Postupně vytváří cyklus objektů, který nese pracovní název Plody. Některé realizace jsou odlévány do bronzu (viz. Kapsule), i když díky své složitosti je jejich odlévání velice náročným procesem, vyžadujícím specializovanou technologii. Vznikají tak jedinečné a tvarově různorodé umělecké objekty s dokonalou řemeslnou stránkou a promyšleným konceptem.

Tomáš Medek

*1969

Tomáš Medek vystudoval sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde od roku 1998 až dodnes pracuje jako odborný asistent. V roce 1997 absolvoval stáž v kanadském Halifaxu na universitě NASCAD (Nova Scotia College of Art and Design). Ústředním tématem jeho tvorby jsou struktury, pomocí kterých vytváří umělecké objekty s dokonalou řemeslnou stránkou a promyšleným konceptem. V posledních desíti letech se intenzivně zabývá novými 3D technologiemi. Od roku 2010 je vedoucím 3D Studia, které funguje při Ateliéru sochařství 1 na FAVU v Brně. 

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.