Bez jména

beton ocel

Z autorovy série železobetonových objektů je také socha, která se nachází se ve spodní části města Mikulova. Jedná se o 17,5t vážící objekt, který sochař vytvořil převážně v průběhu Mikulovského výtvarného sympozia "dílna". 

Autor vykopal do země formu, do které se propsaly všechny jednotlivé, zde se nacházející, vrstvy zhutnělé zbourané původní zástavby. Tuto formu vyztužil železobetonovou armaturou a odlil objekt, který po následném vyjmutí a osazení hned vedle původní formy doplnil o kovové prvky. Tyto prvky doplňují horní část díla.

Socha i přes svoji abstraktní formu má v důsledku práce s prostorem velice konkrétní podobu a vytváří dialog s dalším, zde umístěným, dílem z konce 80. let. 

Sám autor počítá s tím, že okolní stromy sochu postupně přerostou a mnohaleté zvětrávání betonu odhalí nové tvarosloví díla a jeho podobu.

Tato úvaha počítající s působením díla na jedince po více než jedno století je Lipavskému blízká. Díla z betonu vždy tvoří tak, aby proměna objektu byla součástí původního konceptu i zvolené technologie.

Dílo bylo vytvořeno a instalováno v rámci 29. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“.

Jakub Lipavský

*1976

Jakub Lipavský (1976), sochař nejen pozemních intervencí, absolvoval na akademii ateliér Jindřicha Zeithammla. Jeho volná tvorba se dá rozdělit do několika ucelených kategorií. Ať už se jedná o guerillové křížky a boží muka rozeseté po krajině, rybníky z drátů představující prostor nad i pod hladinou, polychoromované objekty interně nazývané "Bonbony" a v neposlední řadě také železobetonové objekty komponované do přírody.

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.