Klíčová socha

klíče

Klíčová socha od Jiřího Davida symbolizuje pro naši společnost určitý milník. Nejen ve smyslu svého odkazu k Sametové revoluci, ale také k neustálé nutnosti připomínat si důležitost svobody ducha, svobody názoru a svobody projevu.

A právě proto je pro město Mikulov spolupráce Mikulovského výtvarného sympozia “Dílna“ a Sculpture Line nesmírně důležitá v tom, že se podařilo vrátit toto dílo zpět na území České republiky.

A to právě v roce, kdy si připomínáme již třicáté výročí Sametové revoluce. Výročí revoluce, ke které odkazují i samotná písmena obalená klíči v typografickém provedení běžných fontů užívaných za socialismu.

Jiří David

Jiří David má ve své práci zřetelný sklon k fragmentarizaci obrazové plochy, k využití znaků, k exploataci smečky mediálních, existenciálních, intimních, děsivých, dějinných, uměleckých, banálních i sprostých obrazů světa. Zároveň vše propojuje a spojuje, významy se násobí, významy mizí, významy těkají. Ve svém pojetí umění vyšel z postmoderního obrazového diskursu, který ve své fragmentarizaci obrážel rozličné roviny přítomnosti. V průběhu let se Davidova práce formálně rozrůznila v řadu technik a přístupů, vedle obrazů a kreseb využíval a využívá také fotografii, vytváří objekty a instalace. A v poslední době i skleněné vázy. Výsledkem je však téměř vždy, v jakémkoliv médiu, přesvědčivá davidovská estetika, která se snaží bortit či vyprazdňovat zavedená „krásná“ pravidla, ale stejně tak je, v paradoxní dichotomii, i esteticky posilovat.

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.