Terminal

kov led diody

Dílo Terminal bylo vyrobeno v Izraeli a Německu. Většina inspirace pocházela z doby, kterou jsem strávil v severním Německu a Izraeli. Snažil jsem se zachovat atmosféru toho, co cítím, že je sever. Silné spojení s mořským světem a průmyslovým světem v kombinaci s architektonickými prvky z mého blízkého okolí, kterým je město Tel-Aviv, a prvky z mé vlastní historie. Je vyrobeno z 8 kovových plátů řezaných laserem, které později zrezivěly. Práce nemá konkrétní čas nebo místo, můžete jít dovnitř nebo ven z každé její části. Vnesete své vlastní vzpomínky a osobní pocity do zážitku.

Nir Adoni

Narozen v roce 1980 v Tel Avivu v Izraeli, kde také žije a pracuje. Adoni se zúčastnil mnoha výstav v Izraeli a na celém světě; Young Masters Art Rotterdam - NL, The book club - Londýn, NordArt Německo, Tel Aviv Museum of Art. Jeho práce byly zařazeny do soukromých a veřejných sbírek po celém světě.

Klíčovým rysem mé práce je hloubková analýza architektonických charakteristik. Věřím, že prostor kolem nás určuje náš přístup a naše chápání světa. Pomocí laserového řezání, digitálních médií a světla se moje práce pokouší diskutovat o otázkách, které architektura vyvolává, jako je měřítko, existující v prostoru a napětí mezi člověkem a jeho prostředím. Smíšená města, válečné zóny, náboženské chrámy, obrovské průmyslové zóny se staly ústředními předměty mého zkoumání.

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.