Pi.us

epoxidová pryskyřice

Soška malého muže s disproporční postavou a arogantním rozzlobeným výrazem ve tváři. Figura je rozdělena zhruba na dvě třetiny, každá reprezentující jednu část těla – hlavu, torzo a nohy. Přesně tohle zjednodušené dělení vytváří zdánliví anatomické neshody a jeho obrovská hlava vypadá na první pohled směšně. Jedná se o stručnou charakteristiku sochy „Angry boy“, která se stala velmi populární mezi sběrateli umění, historiky umění a laickou veřejností. Je obtížné popsat celou směs emocí vyvolanou touto sochou. Již zmíněná arogance, negativismus, komplex méněcennosti, zlost a zlovolná nezdravá vlastní důležitost.

Viktor Frešo

*1974

Studoval v Bratislavě na Vysokej škole výtvarných umení a v Praze na Akademii výtvarných umění, kde v roce 2003 diplomoval. Frešo patří mezi nejvýraznější postavy současného umění po roce 2000 v regionu bývalého Československa. Jeho práce a celkový přístup k umění patří k velmi netypickým, ale zároveň silně reflektují společenskou a kulturní situaci. Umělec vytváří rafinované koncepty a projekty, které prezentuje jako zdánlivě jednoduchá, uzavřená umělecká díla ”Piece of art “. Často je ve svých dílech kritický a agresivně vyjadřuje pohrdání samotnou výtvarnou scénou a jejími procesy s podtónem lehkosti, humoru a hry. V posledních letech se autor věnuje kromě jiného sochařství a malbě.

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.