Prsten

svařované železo

Skulptura „Prsten“ je součástí autorovy série „Metamorfloris“, na které v posledních letech poměrně intenzivně pracuje. Inspirace přírodou a jejími základními zákonitostmi je patrná na první, případně dvaadvacátý pohled. Měřítko plastiky dovoluje a možná i vyžaduje přímý fyzický kontakt a možností vstupu do vnitřního prostoru, který tam je i zároveň není. „Zkvítkovatění materiálu“ je autorův lingvistický a nepříliš povedený pokus o definici stavu jeho mysli při tvorbě. Nicméně je stále nejblíže k tomu, co by chtěl vyjádřit skrze materiál jako takový. Autor by jinak velice stál o to, aby sochou bylo prolézáno, posedáváno, poleháváno, případně ohlazováno přímo pozorovateli a návštěvníky výstavy. Taková exkurze do časů trenek a hřišť.

Lukáš Rais

*1975

Vystudoval sochařství na pražské VŠUP v ateliéru Sochařství u prof. Ak. Mal. Jiřího Beránka, prof. Kurta Gebauera a Krištofa Kintery. Pevným základem tvorby Lukáše Raise jsou i jeho předešlá studia technických oborů. Znalosti elektrotechniky, mechaniky a technologických principů využívaných v průmyslu se staly výchozí platformou, která definuje celý charakter jeho tvorby a zprostředkovává pozorovateli přímý zážitek jakési "poetiky industriality".

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.