Adam a Eva

Sousoší je symbolickým odkazem k počátku člověka a lidství jako takového, kdy se člověk svým vědomím a rozumem vyčlenil z říše zvířat. Tento dar rozumu mu byl zároveň ,,osudný" v podobě všech -ismů, ideologií a náboženství, kterých je homo sapiens tvůrcem.

Ve snaze vytvořit si pravidla, která by vedla k lepšímu životu jedinců ve společenství, stal se člověk obětí vlastní touhy, ega a vůli k moci. Postupně se začaly naprosto ignorovat elementární hodnoty společnosti.

V současnosti se relativizuje i pojem pravdy, často už nemá jedinec sám možnost zjistit, co je pravda a co lež. Člověk se nevědomky stává jen chodícím nástrojem ,,Heideggerova gestellu," systému, který mu odebral jeho vlastní identitu.

Kryštof Hošek

*1984

Kryštof Hošek vystudoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své sochařské tvorbě se věnuje primárně figurativním motivům. Plastikami, které oscilují na hranici dekadence, karikatury a pop-artu, kriticky reaguje na současné společenské nebo politické dění. Jeho rukopis nabývá místy až hyperrealistické formy. V tomto názoru vznikají působivé, výtvarně vizuální objekty. Vystavuje samostatně nebo v rámci skupinových výstav doma i v zahraničí (např. Museu Europeu d’Art of Modern, Barcelona, 2013; Museo Maxxi, Řím, 2015). Vedle volné tvorby se příležitostně věnuje dalším sochařským disciplínám a zakázkám do exteriéru i interiéru v nejrůznějších materiálech a technikách. Je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách. Žije a pracuje v Praze.

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.