Anuloid

svařované železo

Anuloid je rotační plocha, která vznikne otáčením kružnice kolem osy, která leží ve stejné rovině a nemá s ní společné body, jak zní matematická charakteristika. Výtvarné nebo sochařské uvažovaní vychází z fascinace tvarem a jeho převáděním do netradičních kontextů rozměrů a materiálů. Díky instalaci do nakloněné osy objekt zneklidňuje téměř levitujícím usazením v prostoru a provokuje fantazii kruhovým zarámováním průhledu na okolní svět.

Lukáš Rais

*1975

Vystudoval sochařství na pražské VŠUP v ateliéru Sochařství u prof. Ak. Mal. Jiřího Beránka, prof. Kurta Gebauera a Krištofa Kintery. Pevným základem tvorby Lukáše Raise jsou i jeho předešlá studia technických oborů. Znalosti elektrotechniky, mechaniky a technologických principů využívaných v průmyslu se staly výchozí platformou, která definuje celý charakter jeho tvorby a zprostředkovává pozorovateli přímý zážitek jakési "poetiky industriality".

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.