Červená plastika

Na hřišti umístěná červená geometrická plastika vznikla v poslední fázi tvorby Karla Malicha. Umělec po řadě let opět potřeboval vystoupit z dvojrozměrné plochy papíru do prostoru a výsledkem jsou  lastiky, ve kterých zhodnocuje své celoživotní umělecké zkušenosti. Přestože jde o abstraktní  onstrukci, můžeme v ní cítit jak ozvuky lidské figury, tak jistou vznešenost krajinných útvarů.

Karel Malich

1924 — 2019

Doyen a klasik současného českého umění Karel Malich, který se narodil roku 1924 v Holicích, je jedním z tvůrců, bez kterého by české umění posledních šedesáti let ztrácelo lesk a brilanci. Na přelomu 50. a 60. let zcela přehodnotil svoji empatickou lásku ke krajině, zejména k prostoru mírných kopců kolem rodných Holic. Výsledkem byla zcela jiná, nová podoba české krajinomalby. Abstraktní forma Malichových prací byla syntézou kresebnosti, barevného cítění a schopnosti nechat se prostoupit atmosférou, světlem a konfigurací viděného. Později „konstruoval“ osobité reliéfy, kterými se dotýkal geomerických tendencí a minimalismu, aby posléze dospěl k jedinečným drátěným plastikám a množství pozoruhodných barevných pastelů, naplněných uhrančivým svědectvím viděných a cítěných vizí. Jeho tvorba je zastoupena v řadě českých a světových sbírek. Malichova výstava v Jízdárně Pražského hradu se v roce 2013 stala senzací kulturního života metropole.

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.