Koně

bronz

„Koně na piazzettě Národního divadla patří do projektu čtyř koní, z nichž jeden je osedlán jezdcem. Toto uskupení jsem realizoval v několika variantách: v červeném laminátu, který v krajině vyniká díky nereálné barevnosti, v jiném případě jsem zase použil strukturu ze skořápek burských ořechů. Sochy ale nebylo možné vystavit v exteriéru, a tak nezbylo než je začít postupně přelévat do bronzu. První dva koně z této řady jsou nyní před budovou Nové scény jako součást projektu Sculpture Line 2016. Toto umístění se nakonec ukázalo být nejen vizuálně přitažlivé, ale také velmi symbolické. Není možné opomenout souvislost se sochařskou výzdobou střechy Národního divadla, koně se navíc nalézají na spojnici mezi Novou a Starou scénou, a s tím pak koresponduje i jejich charakter. Jsou pojati jako tradiční plastika, ale jejich vyznění v sobě zároveň nese nemalou dávku aktualizace toho námětu.“

Michal Gabriel

*1960

Sochař a vysokoškolský profesor, bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Absolvoval SUPŠ v Praze a AVU v Praze, obor Sochařství. V roce 1987 založil spolu s dalšími umělci neformální uměleckou skupinu Tvrdohlaví. Od roku 1998 působí jakožto docent na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně, vyučuje i na Vysoké škole uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1995 za svoji tvorbu obdržel prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého. V roce 2009 byl jmenován profesorem.

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.