Květinářka

černá epoxidová pryskyřice

Na začátku nebylo vůbec jisté, bude-li mít socha něco společného s květinami. Moje dcera Marie stojí s plným pytlem něčeho – šlo myslím o skořápky vlašských ořechů. Socha s asfaltově černé pryskyřice vznikla nanesením, modelováním a uhlazením povrchu pryskyřice na polystyrénovém základu sochy. Sochu jsem znovu zaformoval a odlil do bílé polyesterové pryskyřice tentokrát již se záměrem umístit do pytle živou rostoucí květinu. To jsem ve dvou variantách zrealizoval a teprve potom nazval sochu Květinářka. Rozhodl jsem se pro tento pozitivní název i v případě první temné sochy, která v sobě žádnou živou květinu nemůže mít. A tak černá květinářka stojí s otevřeným plným pytlem semen černých lilií, připravena je rozesít do okolí. Nebo, také jak tomu bylo v instalaci v ČSOB, měla k mému překvapení, pytel naplněný zlatými čokoládovými mincemi.

Michal Gabriel

*1960

Sochař a vysokoškolský profesor, bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Absolvoval SUPŠ v Praze a AVU v Praze, obor Sochařství. V roce 1987 založil spolu s dalšími umělci neformální uměleckou skupinu Tvrdohlaví. Od roku 1998 působí jakožto docent na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně, vyučuje i na Vysoké škole uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1995 za svoji tvorbu obdržel prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého. V roce 2009 byl jmenován profesorem.

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.