Na počátku bylo světlo

želeto nylon

Výstavní cyklus Sculpture Line Prague na téma WE GROW TOGETHER/Rosteme společně.

Johannes Pfeiffer je umělec zabývající se instalacemi. To znamená, že pracuje především na site-specific projektech. A to jak v interiéru, tak v exteriéru.

Jeho vášní je dialog s prostorem, s příslušnou architekturou, s příslušnou historií. Zabývá se architekturou a duchem kostelů, stejně jako starobylými budovami nebo opuštěnými továrními halami. Snaží se vystopovat "genius loci" místa. K tomu potřebuje přístup k nevědomému poznání, potřebuje jazyk a vlastní schopnost používat tento jazyk k vyjádření toho, co zažil.

Tímto způsobem se Johannesu Pfeifferovi daří svými instalacemi vytvářet dialog, v němž se zviditelňuje duchovní i materiální, což bychom bez uměleckého díla těžko viděli. Oslovuje naše nitro, a tak je do dialogu zapojen i divák.

Rotunda mě inspirovala k vytvoření tohoto titulu. Krásný název pro uměleckou instalaci na nejstarší pražské budově. Představuji si paprsek světla, který dopadá na zem a osvětluje místo, kde má být Rotunda postavena. Je to jako znovu prožít výběr místa. Bílé nitky jsou jako paprsky světla dopadající na zem. Pro mě je to jako spojení hmotného s nehmotným. Nebo cesta od hmotného k nehmotnému. Bílé paprsky tak mají ochotnému divákovi pomoci pozvednout myšlenky do výšin, do nadpřirozena, do nehmotna.

Cílem je sledovat bod zmizení pomocí bílých linií a dosáhnout okamžiku reflexe, který nám umožní přístup od hmotného k duševnímu, k duchovnímu.

Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.

Johannes Pfeiffer

Johannes Pfeiffer se narodil v roce 1954 v německém Ulmu. Vystudoval sochu na Akademii výtvarných umění v Římě a Carraře. V následujících letech získává odměny a stipendia a naplno se věnuje výstavám a projektům v různých městech, např. Pisa, Ulm, Turín a Montevideo. Jeho umění se vyvíjí hlavně mezi Itálií a Německem, dotýká se ovšem také dalších zemí v Evropy a světa. Práce Pfeiffera je v souladu s přírodními a umělými místy a materiály, které umělec nejčastěji používá, jsou cihly, syntetická vlákna a neonová světla pro jeho světelná graffiti.

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.