Rossete

svařované železo

Skulptura „Rossete“ je součástí autorovy série „Metamorfloris“ na které v poslední době intenzivně pracuje. Inspirace přírodou a jejími základními zákonitostmi je patrná nejen z názvu, v případě Rossete se skutečně jedná doslova o “zkvítkovatění” materiálu. Statičnost plastiky je potlačená vnitřním napětím a zdánlivým pohybem v závislosti na pohybu.

Lukáš Rais

*1975

Vystudoval sochařství na pražské VŠUP v ateliéru Sochařství u prof. Ak. Mal. Jiřího Beránka, prof. Kurta Gebauera a Krištofa Kintery. Pevným základem tvorby Lukáše Raise jsou i jeho předešlá studia technických oborů. Znalosti elektrotechniky, mechaniky a technologických principů využívaných v průmyslu se staly výchozí platformou, která definuje celý charakter jeho tvorby a zprostředkovává pozorovateli přímý zážitek jakési "poetiky industriality".

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.