Strom

svařované železo

Skulptura „Strom“ je velkorysou kompozicí primárních přírodních tvarů vytvořená z kovových industriálních segmentů. S tímto materiálem autor Lukáš Rais pracuje již řadu let. Umístění průmyslově zpracované skulptury před Průmyslový palác Pražského výstaviště považuje autor za příznačné. Z hlediska časového horizontu je velmi pravděpodobné, že na tomto místě stával kdysi nějaký vzrostlý strom. Jedná se tedy o složení pocty základním přírodním silám, které nás obklopují.

Lukáš Rais

*1975

Vystudoval sochařství na pražské VŠUP v ateliéru Sochařství u prof. Ak. Mal. Jiřího Beránka, prof. Kurta Gebauera a Krištofa Kintery. Pevným základem tvorby Lukáše Raise jsou i jeho předešlá studia technických oborů. Znalosti elektrotechniky, mechaniky a technologických principů využívaných v průmyslu se staly výchozí platformou, která definuje celý charakter jeho tvorby a zprostředkovává pozorovateli přímý zážitek jakési "poetiky industriality".

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.