The world of Riccardo Cordero

nerezová ocel corten

Svět Riccarda Cordera

Není snadné proniknout do meandrů a komunikativního ducha uměleckých výtvorů, jakkoli je jejich poselství přitažlivé.

Paradoxně je to často právě tichý a tajemný jazyk uměleckých děl a jejich pečlivě zvolená prezentace, která přitahuje nezasvěcené stejně jako odborníky, zvědavce a milovníky umění. Přesně to se děje v případě Riccarda Cordera díky tuctu monumentálních soch umně rozmístěných po nádherném amfiteátru Monte Tamaro.

"L'universo di Riccardo Cordero" (Svět Riccarda Cordera) je výstava, která manifestuje touhu a odhodlání hledat originalitu v sochařství, byť monumentálním, v environmentálním rozměru. Corderovy železné a ocelové sochy se skládají z geometrických tvarů, kruhu a přímky, které se protínají, střetávají, spojují a vykreslují neobvyklé a fascinující cesty, v nichž vedle sebe koexistují projekt a nečekané, rozum a instinkt, paměť a vize. V jeho dílech se objevují horizontální a vertikální objemy, které jsou reálné i ideální, v neustálé evokaci vakua, které dýchá, pulzuje, vibruje, mísí se s drsným piemontským humusem a s podzemní strohostí schopnou vést umělce v přísném formálním rozvržení zbaveném zbytečných detailů při hledání nových výrazových horizontů mimo dynamiku tradičního vidění. Vzácná výsada, která je dána pouze autentickým umělcům.

Riccardo Cordero

*1942

Riccardo Cordero se narodil v roce 1942 v Albě v provincii Cuneo (Itálie). V roce 1965 absolvoval s vyznamenáním sochařství na Akademii výtvarných umění Albertina v Turíně. Svou kariéru zahájil jako učitel na Liceo Artistico v Turíně. Později až do roku 2002 vedl katedru sochařství na sochařské škole téže akademie.

Kromě přednášení a pedagogické činnosti se vždy věnoval sochařství, přičemž dával přednost kovu, oceli a bronzu. Od 70. let 20. století se jeho umělecká činnost zintenzivnila na národní i mezinárodní úrovni. Z jeho četných děl stojí za zmínku "Disarticolare uncerchio" (Rozebírání kruhu) a "Chakra", obě vystavená v Città creative/lavorativa di Cordero v Turíně. V roce 1993 byl požádán nadací Lookout v Pensylvánii v USA, aby vytvořil velké železné dílo v sochařském parku této nadace. Inspirován touto zkušeností se při návratu do vlasti s nadšením vrátil k navrhování děl v měřítku.

Rok 2005 znamenal zlom v jeho kariéře. Byl pozván do čínského Guilinu, aby zde vytvořil své první dílo z cortenu s názvem "Kometa", které bylo instalováno v šanghajském sochařském parku. V letošním roce (2021) se stal jedním z vítězů soutěže vypsané v Pekingu pro zimní olympijské hry 2022 a byl pověřen vytvořením 17 metrů vysoké sochy s názvem "New ET". Pracuje také na nové verzi "Chakry" z cortenu.

Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.