The Bow

dřevo

Myšlenkou bylo jednoduše vytvořit organickou velkou sochu, jako jakýsi protipól k silné a mocné architektuře kolem.
Velikost sochy je 19m x 9m x 6m. Na její výrobu bylo potřeba 2 000 m dřevěných latí a 5 000 šroubů.

Martin Steinert

 Martin Steinert je německý umělec. K jeho tvorbě patří už několik let prostorové instalace z obyčejných dřevěných latí. Velký zájem diváků a kolemjdoucích o většinou několikatýdenní procesy vznikání objektů ve veřejném prostoru přivedly Martina Steinerta na myšlenku zapojit veřejnost přímo do své práce. V červnu 2015 postavil monumentální skulpturu z téměř 2000 metrů dřevěných latí v apsidě kostela sv. Jana (Johanneskirche) v Saarbrückenu. Návštěvníci kostela byli během čtyřtýdenního procesu instalace zváni k tomu, aby sochařově práci nejen přihlíželi, ale aby se na ní dokonce i sami podíleli. Přibližně 1200 lidí napsalo svá osobní přání na připravené dřevěné latě, které autor následně zakomponoval do své instalace. Přání, která na nich byla formulovaná jako individuální manifesty snů, nadějí a očekávání, se rozvětvovala tisíci synapsí. Tímto způsobem vznikl a byl vypraven na cestu umělecký projekt s názvem Wooden Cloud – Die Architektur der Wünsche (Dřevěný oblak – architektura přání). Ze Saarbrückenu pluje dřevěný oblak vybranými městy světa a na význačných veřejných místech vzniká vždy v nové podobě.

Dočasné instalace z popsaných dřevěných latí se stávají momentkami společenské atmosféry. Dřevěný oblak se na své cestě doposud zastavil v Petrohradě (2016), v Berlíně (2017), v Paříži (2018) a v roce 2019 vznikl pátý Wooden Cloud v Alistiqlal Parku v Rámaláhu. Dva další Dřevěné oblaky byly v roce 2020 vytvořeny pro Prahu a Tiranu..

 

 

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.