Pastelky

dřevo

Kompozice z dřevěných klád. Jedná se vlastně o jakýsi ready made z vytěženého dřeva připomínající rozházené pastelky. Objekt může sloužit i k posezení. 

Martina Marie Niubó

*1970

Martina Niubó vystudovala vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (atelier prof.Kurta Gebauera) a následně Akademii výtvarných umění Praha (atelier prof. Karla Nepraše). Od r. 2010 pedagog modelování a sochařské průpravy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze.
Věnuje volné tvorbě (sochy a instalace) a průběžně se zúčasní výstav a sympozií u nás i v zahraničí. V její tvorbě převažuje propojení sochařské tvorby a konceptuálního přístupu s použitím různých médií a materiálů. Soustřeďuje se zejména na umění ve veřejném prostoru a v krajině, který ji oslovuje více než galerijní prostředí. V poslední době  se věnuje zejména sochařské tvorbě se snahou začlenit sochařské dílo do veřejného prostoru. Návrat k figuraci je přirozeným vyústěním tohoto vývoje. Ve své tvorbě se snaží o zpracování klasických sochařských témat s posunem k současnému umění.

 

Instalace


Mám zájem o spolupráci

Máte zájem o některé sochy, chcete zapojit do festivalu Vaší obec/město, líbí se Vám naše myšlenka a chcete se stát partnerem festivalu, napište nám.