Simona Krausová

*1986

Tvoří pod pseudonymem SIKRA.

Vystudovala sochařství na AVU pod vedení Jaroslava Róna a Lukáše Rittsteina.

Ve své tvorbě se zabývá především archetypálními motivy, symboly a obrazy, jež jsou ukryté v povědomí, zajím ji temná stránka nás samých.

Autorka nezůstává pouze u pojetí sochy jako klasického objektu, ale vytváří i masky, kostýmy a performance i landartové instalace. Používá různorodé materiály, pracuje především s kůží, ale využívá i pryskyřice, termoplasty, beton nebo železo.

Svou tvorbu prezentuje spíše na jiném poli než jsou klasické galerie (např. Avantgarda Mnichov). Přesto v roce 2021 vystavovala v rámci výstavy Vanitas v DOXU, či v roce 2016 a 2018 v Galerii Klenová.